Specjaliści w dziedzinie psychologii są zatrudniani:
w palcówkach oświaty i wychowania – poradnie wychowawczo-zawodowe, szkoły
w placówkach służby zdrowia – poradnie zdrowia psychicznego, poradnie rehabilitacyjne, oddziały szpitalne, sanatoria
w placówkach wymiaru sprawiedliwości – zakłady wychowawcze, karne
w różnych instytucjach naukowych i zakładach produkcyjnych.

W placówkach oświaty przeprowadza się badania psychologiczne uczniów. Wyniki tych badań stanowią podstawę do udzielania porad wychowawczych rodzicom i nauczycielom. Psycholog pracujący w szkole zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych, zaburzeń zachowania, pomocą w wyjaśnianiu konfliktów.
W placówkach służby zdrowia psychologowie zajmują się zaburzeniami w funkcjonowaniu psychicznym oraz wyjaśnianiu mechanizmów, które doprowadziły do powstania tych zaburzeń. Diagnoza powinna zawierać rokowania co do możliwości usunięcia lub złagodzenia zaburzeń, a także sugestie odnośnie sposobu prowadzenia terapii.

W placówkach wymiaru sprawiedliwości zajmują się badaniem świadków, osób podsądnych lub odbywających karę. Sporządzają opinię co do wiarygodności zeznań, motywów dokonywania czynów przestępczych, opisują cechy osobowości sprawców i sugerują metody resocjalizacji.
W zakładach produkcyjnych przeprowadzają badania mające na celu uzyskanie wiedzy o właściwych cechach osób pracujących na danych stanowiskach pracy. Pomagają rozwiązywać konflikty między pracownikami oraz pracownikami i kierownictwem.